• TECHNICAL INNOVATION    그것이 경쟁력이다위ㆍ성ㆍ정ㆍ보신뢰와 책임을 다하는 기업

위성정보

  • HOME
  • 위성정보

위성명이나 경도(방위각)을 클릭하면 국가, 언어, 채널, 주파수등 다양한 전세계의 위성정보를 찾을 볼 수 있습니다.

  177.0°W NSS 9   C 180620
  177.0°W Yamal 300K
  180.0°E Intelsat 18   CKu 180624
  176.0°E NSS 11
  174.0°E Eutelsat 174A
  172.0°E Eutelsat 172B   CKu 180808
  169.0°E Intelsat 805 (incl. 0.8°)
  166.0°E Intelsat 19   CKu 180804
  164.0°E Optus 10
  160.0°E Optus D1   Ku 180605
  159.0°E ABS 6   CKu 180804
  158.0°E DSN 1/Superbird 8
  157.0°E Telkom 2
  156.0°E Optus C1   Ku 180805
  Optus D3   Ku 180806
  154.0°E JCSAT 2B   Ku 170720
  152.0°E Optus D2   Ku 180802
  150.5°E BRIsat   C 180717
  150.0°E JCSAT 16   Ku 180803
  144.0°E Superbird C2   Ku 180106
  142.0°E Apstar 9   C 161005
  140.0°E Express AM5   CKu 180716
  Express AT2   Ku 180225
  138.0°E Telstar 18   CKu 180710
  134.0°E Apstar 6
  134.0°E Apstar 6C   CKu 180710
  132.0°E JCSAT 5A   Ku 170723
  Vinasat 1   CKu 180801
  Vinasat 2   Ku 180426
  128.5°E LaoSat 1   CKu 180804
  128.0°E JCSAT 3A   Ku 170722
  125.0°E ChinaSat 6A   C 180730
  124.0°E JCSAT 4B   Ku 180310
  122.0°E AsiaSat 9   CKu 180523
  120.0°E AsiaSat 6/Thaicom 7   C 180807
  119.5°E Thaicom 4   Ku 180513
  119.1°E Bangabandhu 1
  118.0°E Telkom 3S   CKu 180815
  116.0°E ABS 7   Ku 120507
  Koreasat 6   Ku 180607
  116.0°E Koreasat 7 180214
  115.5°E ChinaSat 6B   C 180513
  113.0°E Koreasat 5   Ku 171129
  Koreasat 5A   Ku 180712
  Palapa D   C 180816
  111.2°E Insat 4B
  110.5°E ChinaSat 10   C 180809
  110.0°E N-Sat 110   Ku 160717
  BSAT 3A   Ku 170917
  BSAT 3C/JCSAT 110R   Ku 180803
  110.0°E JCSAT 15
  110.0°E BSAT 4A
  108.2°E SES 7   SKu 180607
  SES 9   Ku 180815
  105.5°E AsiaSat 7   CKu 180724
  103.5°E ChinaSat 2C
  103.0°E Express AM3 180407
  101.4°E ChinaSat 9A
  100.5°E AsiaSat 5   CKu 180813
  98.0°E ChinaSat 11   Ku 180723
  97.3°E G-Sat 9
  96.5°E Express AM33   CKu 180801
  95.0°E NSS 6   Ku 180722
  SES 8   Ku 180801
  93.5°E G-Sat 15   Ku 180722
  G-Sat 17   C 180803
  92.2°E ChinaSat 9   Ku 180814
  91.5°E Measat 3   CKu 180806
  Measat 3b   Ku 180809
  Measat 3a   CKu 180815
  90.0°E Yamal 401   CKu 180802
  88.0°E ST 2   CKu 180730
  87.5°E ChinaSat 12   C 180509
  86.5°E KazSat 2   Ku 180222
  85.0°E Intelsat 15   Ku 180802
  Horizons 2   Ku 180730
  83.0°E Insat 4A   CKu 180813
  G-Sat 10   CKu 180725
  80.1°E Express AM22 (incl. 1.2°)   Ku 180725
  78.5°E Thaicom 5   CKu 180813
  Thaicom 6   CKu 180812
  Thaicom 8   Ku 180725
  76.5°E Apstar 7   CKu 180813
  75.0°E ABS 2   CKu 180811
  ABS 2A   Ku 180814
  74.0°E G-Sat 18

Colour codes on this regional index: no data/L/S/Ka band C band C & Ku band Ku band moving
  • 서울특별시 송파구 토성로 38-6 상가빌딩 112호 (풍납동,한강극동아파트)    대표 : 오환중    사업자등록번호 : 783-81-01141
  • TEL : 02-474-6633    FAX : 02-474-0011   E-Mail : sekisat@naver.com
  • COPYRIGHT(C) SEKISAT TECH CO., Ltd. ALL RIGHT RESERVED